Jenter 2009 trener tirsdager fra 2000 - 2130 i Åsveihallen, torsdager 1600 - 1800 i Trondheim Spektrum A1 og fredager fra 1630 - 1800 i Åsveihallen.

Er du interessert i å være med? Ta kontakt med lagleder Bjørnulf Ellingsen, bjornulf.ellingsen@nhn.no, 99359890