RolleNavnKontaktinfo
StyrelederIngrid Ertshus Mathisen
ertshus@gmail.com
Nestleder

ArrangementansvarligMay-Liz Flatholmmayliz.flatholm@gmail.com
ØkonomiansvarligÅsmund Nyreaasmund@nyrepost.com
OrganisasjonsansvarligBjørnulf Ellingsenbjornulf.ellingsen@nhn.no
Styremedlem Silje Thorsvik
siljetho@hotmail.com
StyremedlemChristine Grøtte
Christine.grotte@gmail.com
StyremedlemRichard Aaserichard-aase@hotmail.com