Jenter 2016 har sine treninger mandager fra klokken 1800 - 1900 i gymsal på Sverresborg ungdomsskole

Har du lyst til å være med? Møt opp eller kontakt :


Siri Okkenhaug okkenhaugsiri@gmail.com95919456
Anniken I Stensheim
anniken.stensheim@gmail.com
95766118