Jenter 2013 trener tirsdager fra 1600 - 1800 i Trondheim Spektrum D3 og torsdager fra 1600 - 1700 i Åsveihallen

Har du lyst til å være med? Møt opp eller kontakt :

Katarina Markussen Hunstad
kat.hunstad@gmail.com
97698345